5 jaar garantie

€59,99 Aanbod
incl. BTW plus verzendkosten
  • Beschikbaar
  • 501912
- +

Exclusief een totaal van 5 jaar garantie op ZACO zuig- & dweilrobots.

Naast de wettelijke garantie wordt uitsluitend garantie verleend op het stofzuigen en
robotstofzuigers en -wissers in overeenstemming met de volgende bepalingen:


(1) De garantieperiode bedraagt 5 jaar vanaf de datum van aankoop en geldt voor verkoop in
Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland.

In geval van een garantieclaim moet de datum van aankoop worden aangetoond met de factuur.


(2) Gedurende de garantieperiode, defecten die ontstaan ten gevolge van materiaal of fabricage
fabricagefouten die zich voordoen in de volgende onderdelen worden gratis gerepareerd:
a. Zuigmotor
b. Zijborstel motor
c. Drive
d. Sensoren
e. Hoofdbord


(3) Uitgesloten van de garantie zijn:
a. Verlies van functionaliteit ten gevolge van overmacht.
b. Alle schade veroorzaakt door ondeskundige behandeling, bijv. als gevolg van
niet-naleving van de gebruiksaanwijzing.
c. Schade als gevolg van reparatie of manipulatie door de koper of onbevoegde
onbevoegde derden.
d. Transportschade die is ontstaan op weg van de dealer naar de consument of tijdens
of tijdens het vervoer naar het servicecentrum.
e. Accessoires die aan normale slijtage onderhevig zijn, bijv. borstels, filters,
wielen
f. Batterij
g. Krassen en andere externe schade die het gebruik niet schaden.
afbreuk doen aan het gebruik


(4) De leverancier of een derde in opdracht van de
(4) De leverancier of een door hem aangestelde derde is verantwoordelijk voor de controle en de afhandeling van de garantie.


(5) De garantie wordt verleend door reparatie, d.w.z. naar keuze van de leverancier
door reparatie of vervanging van onderdelen. Indien reparatie onmogelijk of oneconomisch is
niet economisch verantwoord is, moet de leverancier het toestel omruilen voor een gelijkwaardig vervangingsapparaat.
ruilmiddel.


(6) Verleende garantieservices leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode, noch
noch zullen zij een nieuwe garantie in werking stellen.


(7) Verdere of andere aanspraken worden door deze garantie niet gerechtvaardigd.
gerechtvaardigd. Aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade veroorzaakt door het toestel is
veroorzaakt door het toestel zijn uitgesloten, zelfs indien de schade aan het toestel
wordt erkend als een garantiegeval.


(8) De garantie vervalt indien het serienummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
onleesbaar. De garantie vervalt ook indien het defect niet onmiddellijk wordt gemeld.
onmiddellijk gemeld.

De garantieperiode van 24 maanden blijft onbeperkt van toepassing. De garantie is niet cumuleerbaar en geldt slechts voor één robot.

 

Zoeken op onze site

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg op dit moment.

Nederlands
NL